zlaté kruhy

Urzův bývalý povídkový server

Zde běžel od roku 2009 do roku 2021 server s povídkami, který jsem napsal jako svou semestrální práci na MFF UK. Jelikož však technologie použité k jeho skriptování časem zastaraly, představoval by jeho další provoz v nezměněném stavu bezpečnostní riziko (bylo by možné jej snadno hacknout). A protože nechci věnovat čas další údržbě, rozhodl jsem se pro jeho vypnutí.

Děkuji všem autorům i čtenářům za čas strávený na tomto místě!

logo Urza.cz
černé kapky